Ця угода про обробку персональних даних розроблена відповідно до законодавства України. Усі особи, що заповнили відомості, складові персональні дані на даному сайті, а також розмістили іншу інформацію позначеними діями, підтверджують свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу оператору обробки персональних даних. Під персональними даними Громадянина розуміється нижченаведена інформація: Ім'я, адреса електронної пошти, номер мобільного телефону. Громадяни надсилають свої персональні дані оператору з метою надання останнім послуги сайту. Громадянин, приймаючи цю Угоду, висловлюють свою зацікавленість та повну згоду, що обробка їх персональних даних може включати такі дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, знищення. Громадянин гарантує: інформація, надана їм, є повною, точною та достовірною; при наданні інформації не порушується чинне законодавство України, законні права та інтереси третіх осіб; вся надана інформація заповнена Громадянина щодо себе особисто.